IMMITEC

IMMITEC är känt för sina innovativa lösningar inom bioteknik för växtskydd och jordbruk. Deras produkter hjälper till att öka grödornas hälsa och skördeproduktivitet.